Новини проекту
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
Вітаємо з Днем української писемності та мови!
ЛИСТОПАД ЦІН!
Вітання з святами Покрови Пресвятої Богородиці, Днем захисника України та Днем українського козацтва!
Місяць кібербезпеки в Україні
Вітання з Днем працівників освіти!
Закладам освіти – додатковий простір для зберігання інформації!
Вітаємо з Днем знань!
Вимоги МОЗ щодо протиепідемічних заходів для закладів освіти
ЗНИЖКИ на Розширений пакет
Рекомендації МОН щодо організації роботи у 2020/2021 навчальному році
Оновленная порталу
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СМАРТТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»
Національний конкурс серед вчителів-інноваторів
Проведення ЗНО в умовах карантину
Вітаємо переможців турніру «Герої матемагіі»
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР серед учасників гри «Герої Матемагіі».
Довідка про сайт. Останні події... НЕ ЗНИКЛИ
Вітаємо педагогічних працівників з отриманням сертифікатів!
Відеоуроки з користування порталом (Частина третя)
Дистанційне навчання з «E-schools» та «МійКлас»
Пакет «Слухач» для навчання на карантині
Відеоуроки з користування порталом (Частина друга)
Відеоуроки з користування порталом (Частина перша)
Усунення проблем, пов'язаних з оновленням порталу
Запрошуємо підвищити кваліфікацію!
Голосування
Як Вам новий сайт?
Всього 263 людини

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!


У тестовому режимі запущено телеграм бот для учнів та батьків. Інструкція по використанню бота: https://e-schools.info/help/82


Докладніше - https://e-schools.info/news/239


Методична робота

Дата: 18 січня 2019 о 15:12, Оновлено 25 січня 2019 о 16:25

Організація та супровід підвищення професійної майстерності педагога

Зростання, розвиток – головна рушійна сила педагогічного колективу.

Сприяти росту інших – наша місія

Управління роботою з реалізації науково-методичної проблеми

Орієнтація молоді на виховання таких рис, як почуття особистої гідності, віри в свої сили, бажання наполегливою працею домогтися успішного життя, а не пасивне очікування його — одне із завдань ліцею «Лідер». Вирішення цього завдання — адаптованого впровадження в освітній процес інноваційних технологій і методик, що спрацьовують на очікуваний результат, — потребує розвитку загальної й професійної культури вчителя, підвищення рівня та результативності організації науково-методичної роботи. А від дирекції — оптимального поєднання й конструювання різноманітних групових та індивідуальних форм методичної взаємодії роботи науково-дослідницьких лабораторій РОІППО, ПМК, Школи педагогічної майстерності, творчих та динамічних груп. Цю взаємодію координує методична рада на чолі з директором.

читати далі


АЛГОРИТМ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Досвід

Навчальні заклади різні, а мета одна — вдосконалити професійну компетентність педа­гогічних працівників і підвищити ефективність освітнього процесу.

Запорукою успіху методичної роботи є кон­кретна постановка мети й завдань, зорієнто­ваних на кінцевий результат — підготовку ви­сококваліфікованого фахівця, який не лише досконало володіє основами своєї професії, а й здатний адаптуватися до сучасних техно­логічних процесів, самостійно вирішувати професійні завдання, використовувати у своїй діяльності набуті знання й навички.

У ліцеї сформована струк­тура методичної роботи, основу якої стано­вить діяльність предметно-методичних комісій.

Основним змістом роботи предметно-мето­дичних комісій є:

  • розробка, розгляд навчально-про­грамної  документації;
  • оновлення зміс­ту навчання й вихо­вання,  внесення відпо­відних коректив до робочих навчаль­них планів і програм, поурочних планів;
  • організація і проведення конкурсів, учнів­ських предметних олімпіад, семінарів-практикумів. позакласних предметних і виховних заходів;
  • допомога молодим учителям у підготов­ці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємовідвідування занять, від­критих уроків і їх обговорення;
  • вивчення й використання в навчальному процесі нових педагогічних технологій, пер­спективного досвіду навчання и виховання, аналіз результатів цієї роботи;
  • аналіз стану й результатів освітнього процесу, якості знань, рівня  вихованості учнів;
  • аналіз результатів внутрішнього конт­ролю, розробка пропозицій і рекомендацій щодо підвищення якості викладання окремих навчальних дисциплін.

читати далі


СТРУКТУРУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЛІЦЕЇ

Педагогічна праця має творчий і дослідницький характер, а методична робота є важливим складником діяльності кожного педагога й водночас найважливішою умовою забезпечення ефективного функціонування освітнього закладу. Структурування методичної роботи в ліцеї має на меті створен­ня цілісної системи взаємопов'язаних заходів, що ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, педагогічному досвіді й спрямовані на підви­щення фахової майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного педагога й усього педагогічного колективу, підвищення ефективності освітнього  процесу.

Завдання методичної служби — моделю­вати і створювати умови для самореалізації й удосконалення особистості, забезпечити перехід від традиційних форм організації на­вчальної діяльності до розвивальних, про­блемних, за яких усі вчителі мають змогу що­найповніше розкрити свої здібності, набути навичок дослідницької діяльності, розвивати ініціативу і творчий пошук, використовувати досвід, наукові дослідження колег.

Новизна погляду на структуру науково-методичної роботи полягає в застосуванні модульного підходу за трьома напрямами.

  1. Пізнавальна діяльність — формування сві­домості педпрацівників, вивчення нових пе­дагогічних технологій.
  2. Тематична діяльність — опрацювання отриманої інформації, визначення шляхів ви­рішення актуальних проблем, розроблення нових педагогічних ідей.

Практична діяльність — упровадження в педагогічну практику результатів пізна­вальної й тематичної діяльності. Педагогічні працівники набувають практичних навичок використання інноваційних педагогічних і ви­робничих технологій.

читати далі


ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Нетрадиційні форми методичної роботи давно увійшли в практику життя педагогічних колективів. Насамперед - це потреба самого вчителя: працювати в атмосфері колективного пошуку, свободи висловлювань, активної участі в обговоренні поставлених питань; це можливість отримати допомогу в подоланні труднощів через живе професійне спілкування; це засіб вдосконалення психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності.

Нетрадиційні форми методичної роботи тісно пов'язані з використанням інтерактивних методик, які ефективно сприяють формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, допомагають педагогам опановувати нові технології.

читати далі


ОРГАНІЗАЦІЯ САМООСВІТИ ПЕДАГОГІВ

Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре,

що справжня освіта - це тільки самоосвіти

Д.Писарєв

Одним з основних завдань методичної служби школи є надання допомоги педагогам у формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності, що передбачає такі види роботи, як систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога педагогові у визначенні різних позицій (сильних і слабких) з метою подолання труднощів; постійне інформування педагогів про новий передовий педагогічний досвід; підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії та практики. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності в кожного педагога свій, тому кожен обирає власну тему, працюючи над певною проблемою, а також форми методичної роботи, засоби вдосконалення педагогічної техніки й технології. Організовується така робота з урахуванням цілої низки аспектів.

читати далі

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.